Tota intervenció legal en el referit a violència sobre la dona requereix experiència i preparació jurídica. En el nostre despatx la tenim; el servei està dirigit per Joan Cerdà, advocat especialitzat en aquesta àrea i membre del torn especialitzat en assistència a les víctimes de violència. 

Atenem les víctimes de violència i les persones denunciades per aquests fets. Actuem davant el Jutjat de Violència Sobre la Dona d'Eivissa, el Jutjat de Guàrdia o els centres de detenció d'Eivissa i Formentera.
Donem resposta immediata; les 24 hores del dia els 365 dies any. En el nostre telèfon 971194344, en hores d'oficina, o mitjançant WhatsApp 609867856, en casos d'urgència (agressió o detenció).

Som especialistes en Dret de Família i en Dret Penal, branques que conflueixen en els maltractaments en l'entorn domèstic. Tenim una àmplia experiència davant el problema que se li pugui presentar, i sabrem assessorar-li i planejar la seva defensa en la forma que millor entenguem protegits els seus legítims drets; tot això amb una dedicació personal i directa, com aquests casos requereixen. 

Tant si és vostè la víctima, com si es trobés en el cas contrari, sent vostè la persona denunciada, no dubti a consultar-nos el seu cas, i li explicarem els passos que cal donar, i com ha d’actuar en aquesta situació. Trobarà en nosaltres el suport i assessorament que necessita en un moment tan delicat.

 

Què fan els jutjats davant una denúncia per violència sobre la dona?


Els Jutjats, davant una denúncia per violència sobre la dona, comencen a tramitar un procediment penal contra el denunciat, i, d’altra banda, poden adoptar Mesures Urgents i de Protecció, entre les quals es troben decisions pròpies de l'àmbit del Dret de Família, tals com:

  • Concessió de l'ús de l'habitatge que venia constituint la llar familiar.
  • Guarda i custòdia en relació als fills menors d'edat.
  • Prestació d'aliments, en els casos que procedeixi.

Sempre caldrà tenir en compte que les Mesures que es poguessin adoptar tenen caràcter temporal i provisional, i es podran prorrogar en el cas que en el termini de 30 dies es formuli la corresponent Demanda en l'àmbit Civil, com pogués ser la de Separació o Divorci Matrimonial. D'aquest procediment coneixerà el mateix Jutjat que estigui tramitant l'expedient judicial de violència sobre la dona.