La complexitat de la regulació urbanística a Eivissa i Formentera requereix de l'assessorament i la implicació de professionals qualificats, experts i compromesos amb el client.


L'assessorament que oferim comprèn tot el procés necessari per al complet desenvolupament de qualsevol activitat immobiliària, des de la construcció d'un habitatge unifamiliar en zones amb elevat índex de protecció al desenvolupament de complexos urbanístics.ALGUNS DELS NOSTRES SERVEIS EN MATÈRIA DE DRET URBANÍSTIC:

⇒ Assessorament i defensa davant l'obertura d'expedients per infracció urbanística.
⇒ Elaboració d'informes sobre les possibilitats edificatòries d'un terreny o solar.
⇒ Estudi del planejament en vigor.
⇒ Gestió del sòl.
⇒ Negociacions amb l'Administració.
⇒ Convenis urbanístics i la seva negociació.
⇒ Assessorament i planificació fiscal de la inversió immobiliària.
⇒ Recursos contenciós-administratius en matèria urbanística.