El Dret Successori és la part del Dret Privat que regula la successió mortis causa i estableix la destinació dels béns i de les relacions jurídiques de les persones després de la seva mort. Tot el relacionat amb el Dret Successori, independentment del component estrictament personal, és d'especial complexitat, en concórrer factors com la determinació del dret aplicable i la necessitat d'una adequada planificació fiscal.

Què podem fer per vostè?

⇒ Inventari i repartiment d'herències.
⇒ Planificació de la successió. L'assessorem, des d'una perspectiva multidisciplinària, en la redacció del testament i l'elecció, si és factible del dret més convenient.
⇒ Pactes successoris.
⇒ Optimització fiscal del repartiment hereditari.
⇒ Impugnació de testaments.
⇒ Reclamació de legítimes.
⇒ Successió de l'empresa familiar.El nostre equip.

Joan Cerdà Subirachs. Advocat especialista en Dret de Família. Comptador partidor dels Jutjats d'Eivissa des de 2012.
Alex Cases Camprubí. Advocat especialista en Dret Urbanístic i de la Propietat.
► Joan Mayans Pujol. Economista i assessor fiscal de dilatada experiència. NOVETATS I TEXTOS D'INTERÈS RELACIONATS AMB EL DRET SUCCESSORI: