La complexitat actual de les relacions laborals fa necessari contar amb l'adequat assessorament jurídic especialitzat a l'hora d'establir o modificar els vincles laborals. Quan sorgeix el conflicte, és necessari contar amb un assessorament especialitzat, implicat amb el client i que busqui la millor solució, transaccional o davant la jurisdicció social.

A Cerdà-Advocats apliquem els nostres valors i filosofia a l'àrea de Dret Laboral, fent nostres els problemes, objectius i inquietuds del client. Assessorem i defensem a empreses, autònoms i treballadors, la qual cosa ens proporciona una visió global d'aquesta àrea jurídica.ALGUNS DE SERVEIS QUE OFERIM, TANT A TREBALLADORS (DEMANDA) CON A EMPRESES (DEFENSA):
 

 

⇒ Reclamacions per acomiadament, quantitat i antiguitat.
⇒ Casos de moobing (assetjament laboral).
⇒ “Falsos autònoms” (relacions laborals encobertes sota una aparença mercantil).
⇒ Reclamacions per accidents laborals.
⇒ Acomiadaments de fixos per manca de crida de fixos discontinus.
⇒ Reclamacions contra la Seguretat Social.
⇒ Reclamacions contra el SEPE.