El Dret Immobiliari i la seva expressió més diàfana -l'habitatge- es converteix en moltes ocasions no només en una element vital per a les persones si no en el seu major actiu econòmic. Gaudir d’un assessorament competent, professional i implicat constituïx una garantia.
A Cerdà-Advocats oferim tots els serveis relacionats amb el Dret Immobiliari, entre ells:
 

⇒ Propietat horitzontal. Assessorem i defensem els drets de Comunitats de Propietaris, administradors de finques i de propietaris enfront de les seves comunitats. També disposem d'una divisió d'administració de finques.

⇒ Compravenda. Assessorem en tot el procés d'una compravenda immobiliària, inclosa la contractació de la hipoteca. Sempre cal prevenir, però especialment en operacions econòmicament molt importants que, en ocasions, s'aborden amb lleugeresa.

⇒ Dret de la Construcció. Assessorem i defensem els drets enfront de constructores i promotors.

⇒ Hipoteques. Assessorament i defensa en assumptes de dret hipotecari i embargaments.

⇒ Desnonaments. Execució i defensa en casos de desnonament, tant per execució d'hipoteques i embargaments com per impagament de rendes de lloguer.

⇒ Drets reals. Assessorament i defensa en tot allò relacionat ambs elsdrets reals: accions reivindicatorias, declaratives de domini, servituds...

⇒ Arrendaments. Assessorament integral en l'àmbit de l'arrendament. Planificació i disseny del marc jurídic òptim adaptat a cada cas i circumstància.

NO LI PAGA EL SEU LLOGATER? Li oferim la solució: desnonament exprés per només 675€ + IVA