El Dret de Família és -més que cap més- el dret de les persones. Un camp apassionant i subjecte als canvis socials i des el que es pretén donar resposta jurídica a les noves formes familiars, de parentalitat i de relació entre les persones. 

És també el camp del Dret on es disputen les controvèrsies més agres i on més paga la pena d'arribar a acords, tot plegat amb la complexitat de determinar el dret aplicable, tenint en compte les múltiples situacions de relacions entre persones de diferents nacionalitats o veïnatges civils. 
Si cerca a Eivissa un despatx realment especialitzat en Dret de Família, és aquest. Estem integrats en les dues principals associacions de Dret de Família | Familia: 
  

Cerdà-Advocats és el soci 1701 de l'Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que ha distingit en dues ocasions amb el seu premi anual a Joan Cerdà, que també participa activament en les activitats de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF). Totes les actuacions del despatx en matèria de Dret de Família  es realitzen en correspondència amb el Decàleg d'actuació de l'advocat de família de l'AEAFA
Si quan precisi un advocat de família escull els nostres serveis, estarem al seu costat  amb professionalitat i compromís en un moment especial i sempre delicat. 


SOM ESPECIALISTES EN MODIFICACIÓ DE MESURES 
El nostre despatx està especialitzat en el procediment de modificació de mesures. Aquest procediment, específic del Dret de Família, permet ajustar les mesures en vigor (encara que en el seu dia fossin adoptades de mutu acord) a les realitats canviants. Per exemple, canviar el mode de custòdia, la pensió d'aliments o extingir l'ús de l'habitatge. 


ALGUNS DELS ASSUMPTES RELACIONATS AMB EL DRET DE FAMÍLIA 
A Cerdà-Advocats estem preparats per abordar qualsevol situació relacionada amb el Dret de Família; aquestes són algunes d'elles: 

⇒ Planificació de la separació. 
⇒ Divorcis i separacions, de mutu acord o contencioses; entre persones del mateix sexe. 
⇒ Modificacions o extinció de les pensions d'aliments i compensatòria. 
⇒ Convenis reguladors. 
⇒ Modificació de la guarda i custòdia i de la pensió d'aliments. 
⇒ Acords prematrimonials i prerelacionals.
⇒ Capítols matrimonials. 
⇒ Liquidació i dissolució de la societat de guanys. 
⇒ Parelles de fet.
⇒ Gestació subrogada ("ventres de lloguer"). 
⇒ Nul·litats civils. 
⇒ Mesures patern-filials. 
⇒ Violència domèstica, ordres d'allunyament. 
⇒ Demandes de filiació, amb o sense petició de mesures cautelars. 
⇒ Actualització i reclamació de pensions d'aliments. 


 


NOVETATS RELACIONADES AMB EL DRET DE FAMILIA: