L'Estat i la seva burocràcia apareix, en ocasions, com un monstre no només difícil de batre sinó al que és gairebé impossible enfrontar-se. A Cerdà-Advocats donem resposta als problemes dels nostres clients enfront de l'Administració (local, insular, autonòmica, central, europea...), buscant sempre les millors i més factibles solucions.

Contractes amb l'Administració, Urbanisme, Sancions, Expropiacions... són alguns dels àmbits d'actuació. Tramitem assumptes relacionats amb la Llei d’Estranjeria (permisos de residència, reagrupament familiar...). A través de les Reclamacions Patrimonials defensem els drets dels nostres clients pel mal funcionament dels serveis públics (sanitat, carreteres, aeroports...).

I defensem també els drets dels funcionaris en casos de moobing, trasllats, sancions, oposicions, falta de promoció...