Desnonament exprés


¿NO LI PAGA LA SEVA LLOGATER?

RECUPERI SEU HABITATGE O LOCAL A MALLORCA, EIVISSA O FORMENTERA

En 48 hores interposem la demanda en els jutjats.

Preu tancat: 675 € + iva. Inclou advocat i procurador. I pot sortir-li gratis si l'inquilí és condemnat a costes i les paga.

QUAN ABANS COMENCI ELS TRÀMITS ABANS RECUPERARÀ L'HABITATGE O LOCAL DE LA SEVA PROPIETAT ...

Truqui al 971 19 43 44 (de dilluns a dijous 9:30-18:00 i divendres de 09:30 a 13:30) o poseu-vos en CONTACTE mail amb nosaltres. L'informarem de tots els tràmits i en 48 hores la seva demanda de desnonament pot entrar al jutjat.

No importa si vostè no resideix a l'illa: ens encarreguem de tots els tràmits.


 PREGUNTES AMB RESPOSTA SOBRE EL DESNONAMENT EXPRESS

⇒ Amb quants impagats pot ser iniciat un procediment de desnonament?
N'hi ha prou que estigui pendent el pagament d'una mensualitat per poder plantejar una demanda de desnonament.

⇒ ¿S'ha d'enviar un requeriment a l'inquilí abans de demanar-ho?
No és requisit imprescindible que sigui cursat un requeriment; pot ser presentada la demanda sense haver-li instat prèviament per escrit a pagar el deute.

⇒ És aconsellable enviar un requeriment previ a la demanda?
Només si es pensa que els inquilins són solvents i volen continuar amb l'arrendament; en cas contrari pot ser una pèrdua de temps.

⇒ S'ha de contractar un advocat per als desnonaments?
Sempre que la renda anual o el deute superi els 2.000 € és requisit imprescindible que la demanda corresponent vagi signada per advocat i procurador.

⇒ Es pot donar de baixa la llum, gas i canviar el pany en el moment que els inquilins deixen de pagar?
No! Podria implicar una denúncia per coaccions. De fet, sempre és recomanable que els contractes de subministraments estiguin a nom dels inquilins, perquè si desatenen el pagament siguin ells els únics responsables.

⇒ És molt costós un procés de desnonament?
A Cerdà-Advocats oferim un preu tancat de 675 €, que inclou advocat i procurador (+ iva). Un preu molt ajustat i amb la garantia que ofereix Cerdà-Advocats.

⇒ ¿Aquesta oferta és per a qualsevol localitat de Mallorca, Eivissa o Formentera?
Efectivament. Nosaltres interposarem la demanda al jutjat que correspongui.

⇒ ¿A més de l'advocat en quines despeses se sol incórrer?
En principi, només el poder notarial per a plets (50 o 60 euros); però pot evitar-otrogando el poder directament al jutjat. I el manyà, si cal entrar a l'habitatge forçant la porta.
Si el propietari o el demandant són una societat, caldrà liquidar la taxa judicial; una mica més de 150 €, depenent de l'import de la renda anual.

⇒ Quant dura un desnonament? Quan se sap la data del judici i la del desallotjament?
En aproximadament 20 dies o un mes és dictat el decret pel qual s'admet a tràmit la demanda. En aquest decret es dóna 10 dies a l'inquilí per pagar o abandonar l'habitatge i s'indica el dia per al judici.

⇒ Si són diversos propietaris necessari que tots ells signin la demanda i compareguin a Judici?
En principi n'hi ha prou que un dels copropietaris ho faci, ja que es presumeix que l'acció de desnonament beneficia tota la comunitat sent un mer acte d'administració.

⇒ ¿Ha d'acudir el propietari demandant al Judici? El judici es podria celebrar únicament amb l'advocat i el procurador, però és recomanable que ens acompanyi el propietari, per si la part contrària compareix i demana la seva declaració, ja que en cas de no estar present la propietat podrien admetre fets que li fossin perjudicials. En cas d'impossibilitat manifesta pot interessar la suspensió de la vista.

⇒ És necessari que acudeixi la part demandada?
No cal que vagin els demandats, no sent causa de suspensió seu inassistència, llevat que no hagin estat citats en legal forma.